EN
邮箱验证
您的邮箱:
验 证 码:
LED调光
产品型号 功能描述 所属应用 典型封装
SD7558C 调光信号转化电路 LED调光 SOP-8-225-1.27
SD42560 降压/升压/升降压模式的LED驱动芯片 调光LED驱动 智能LED驱动 LED调光 SOP-8-225-1.27 ESOP-8-225-1.27
SD42527 6~60V 输入, 1A 大功率LED驱动芯片 调光LED驱动 智能LED驱动 LED调光 SOP-8-225-1.27 ESOP-8-225-1.27
SD42524 6~36V 输入, 1A 大功率LED驱动芯片 调光LED驱动 智能LED驱动 LED调光 SOP-8-225-1.27
SD7558A 调光信号转化电路 LED调光 SOP-8-225-1.27
SD7880 具有PWM/线性调光功能的单级原边控制高功率因数LED驱动芯片 AC输入LED照明 调光LED驱动 智能LED驱动 LED调光 SOP-8-225-1.27